Iskolánkról

Köszöntjük látogatóinkat! Engedjék meg, hogy bemutatkozzunk.

1226
KÖVETŐINK
47
MINŐSÍTETT TANÁRAINK
482
BEIRATKOZOTT DIÁKJAINK
14
TELJESKÖRŰ KÉPZÉSINK

“Iskola a vidék jövőjéért!”


BEMUTATKOZÁS

A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Békés megyében, Gyomaendrődön található a Hármas-Körös partján, páratlan természeti környezetben. Iskolánk az Agrárminisztérium fenntartásába tartozik, képzési kínálatunkat környezetvédelmi, mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmák alkotják.

A nappali rendszerű szakgimnáziumi, szakközépiskolai és érettségit adó képzések mellett lehetőséget teremtünk a felnőttek fejlődésére is az esti munkarendű érettségit adó, technikus és szaktechnikus képzésekkel, valamint tanfolyami képzésekkel. Mindezen képzések mellett 2013 óta rendszeresen és nagy intenzitással veszünk részt a közfoglalkoztatottak megyei képzéseiben is.

Iskolánk mottója: Iskola a vidék jövőjéért! A vidék számunkra a mezőgazdasági termelésen túl a mezőgazdaság által megtermelt alapanyagok, élelmiszerek feldolgozását is jelenti. A térség legnagyobb agrár-szakképző iskolájaként felelősnek érezzük magunkat azért, hogy a tanulók, hallgatók – a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő – piacképes végzettséget szerezhessenek.

KÜLDETÉSÜNK

Vidéki agrárszakképző iskolaként kiemelten fontosnak tartjuk az agrárágazathoz kapcsolódó ismeretek minél magasabb szintű oktatását, a már megszerzett tudás bővítését.

Célunk, olyan munkaerő képzése, amelyek a mai kornak megfelelő ismeretekkel bírnak és így jó eséllyel el tudnak majd helyezkedni a környékbeli gazdáknál, cégeknél, vagy saját gazdálkodókként, falusi vendéglátóként önállóan képesek lesznek megállni a helyüket.

A gyakorlati képzés során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy tanulóink nemzetközi ismereteket, tapasztalatokat is szerezzenek. Az ERASMUS+ programok keretében tanulóink franciaországi, lengyelországi és olaszországi gyakorlatokon vesznek részt, ahol szervezett keretek között ismerhetik meg az adott ország mezőgazdaságát.

Iskolánk bemutatkozó filmje: 

 

ISKOLÁNK TÖRTÉNETE

Iskola névadója Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, 17. századi magyar történelem egyik legjelentősebb személyisége. Gyulafehérvári udvarát politikai és művelődési központtá fejlesztette, ugyanitt 1622-ben református főiskolát is alapított. Támogatta a magyar diákok külföldi tanulmányait, főleg a polgári fejlődés élén járó Hollandiában és Angliában.

Az iskola a város közepén a buszmegálló közelében található, de a vasútállomásról is 20 perc alatt be lehet érni. Az épület mellett található a tanszálló illetve a kollégium. A tanszállót az iskola tanulói gyakorlóhelyként is használják. Iskolai szünetekben kiadásra kerül szállóvendégeknek, ezzel is növelve az iskola bevételé.

A Bethlen iskola sokáig a legnagyobb oktatási intézmény volt városunkban, amelynek végzett diákjai évtizedek óta a környék mezőgazdasági szakembergárdájának magját alkotják. A diáklétszám, a tanári kar kezdeményezőkészsége, szellemisége, az iskola felszereltsége lehetővé tette, hogy a városi rendezvények, legyen az nemzeti ünnep, egyéb évforduló, fesztivál, vagy vásár, kulturális-művészeti rendezvény, sportesemény, vagy akár véradási kampány mind-mind az iskola részvételével, gyakran szervezésében valósuljanak meg. A város nemzetközi kapcsolatai is sokat köszönhettek az iskola kapcsolatainak. Az első testvérvárosi szerződés Bethlen Gábor tiszteletére az iskola vezetése Nagyenyeddel köttetett. A több mint egy évtizedig két helyszínen, Gyomaendrődön és Nagyenyeden megrendezett Nemzetközi Művésztábor gyomai házigazdája és szervezője is az iskola volt.

2002-ben a Református Templomban felemelő ünnepség keretében emlékeztünk meg az intézmény szellemi elődjének, a Gyomai Községi Önálló Gazdasági Népiskola alapításának nyolcvanadik évfordulójáról. Városunk és környéke ma is kismértékben iparosodott, a munkahelyek többségét a mezőgazdaság és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek adják.

Az iskolát 1922-ben alapították, a célja, feladata: „a földműves vagy mezőgazdasággal kapcsolatban lévő szülők gyermeki részére olyan gazdálkodási ismereteket adjon, melynek birtokában önálló mezőgazdasági munkavégzésre képessé válik a tanuló”. A tantárgyak a következők voltak: hittan; közismereti tárgyak: olvasmánytárgyalás és fogalmazás, számolás és mérés, földrajz, történelem, természetrajz, állampolgári jogok és kötelességek, ének, testnevelés és egészségtan; Gazdasági ismeretek: növénytermesztés, kertművelés, állattenyésztés, gazdaságvezetés, háztartástan, kézimunka; Időszerű gazdasági gyakorlatok. Ezek a tárgyak a mai körülményekhez, technikai lehetőségekhez igazítva ma is hasznosak lehetnének.

Az iskola Erzsébet liget 3. szám alatti épülete 3 tanteremből, irodából, igazgató lakásból, tehén-és lóistállóból, baromfiólból, sertésólból, magtárból, kukoricagóréból, pajtából és szolgálati lakásokból állt. A kis mintagazdaság alapját 20 hold szántó, 1,5 hold gyümölcsös, 1 hold konyhakert adta. Sokunk szülei, nagyszülei, dédszülei tanultak ebben az iskolában.

Ez a képzési forma 1946. évben leállt. Az iskola átszervezésre került. Először ezüstkalászos tanfolyamok majd állattenyésztő, gyapottermelő tanfolyamok indultak. A gépállomások megalakulásával különböző traktorvezetői képzés indult.

1953-54-ben közös igazgatású lett az iskola a dévaványai traktorvezető-képző iskolával. 1954 júliusában azzal az indokkal szűnt meg, hogy az iskola helyén Gyomai Járási Humán Kórházat alakítanak ki. (Ez különböző okok folytán meghiúsult.)
A mezőgazdasági szakképzés mindezek ellenére sem szűnt meg Gyomán. Az 1954-es leállításról is tovább folyt a Gyoma község vezetőinek küzdelme a mezőgazdasági szakképzés folytatásáért, az iskola újraindításáért. Keresték a kapcsolatot szinte mindenkivel. Az Orosházi Mezőgazdasági Technikum kihelyezett külső tagozatú osztályt indított Gyomán, majd Endrődön. A Gyomai Mezőgazdasági Gépállomás keretén belül traktoros képzés indult.

1962-ben a Gyomai Gimnázium keretén belül négy éves, érettségit is adó állattenyésztő szakmunkás célú szakközépiskolai képzés indult.

1966-ban újraindították az iskolát, ahol hosszú ideig állattenyésztő szakképzés folyt. Kezdetben juhtenyésztő és baromfitenyésztő szakmunkásokat képeztek. Mindkét szakterületen országosan is jó hírnevet szereztek. Azután bővült a szakképzés a szarvasmarha-tenyésztő, sertéstenyésztő, illetve később a lótenyésztő szakmunkás képzéssel. Az integráltabb szakképzés megvalósítása céljából 1970-től az élelmiszeripari szakmák közül a baromfihús-feldolgozó szakképzést is felvállalták.

1970-től 1988-ig az iskolákhoz csatolták az addig önállóan működő Eleki Mezőgazdasági Szakiskolát.

1987-től a szakmunkásképzés mellett indítottak a szakmunkás célú szakképző iskolai képzést is. Maga a tantestület készítette el az 1810. sz. sz. Kisállattenyésztő szakközépiskolai képzés tantervét, mely alapján még ma is folyik a képzés az iskolában.

A mezőgazdasági és ipari képzés hosszú időn keresztül külön intézményként, külön épületben működött. Az 1980-as évek során aztán mindkét intézmény új épületet kapott. A fenntartó többször változott. Ebben az időszakban Gyomaendrőd Város Önkormányzata volt. E fenntartó döntésére 1997. augusztus 1-jén egyesült a két intézmény Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola néven.

1998-tól 2+2-es formában induló szakképzés területén 22 szakmát ajánlott 4 szakirányban az iskola. Ebben az évben újként indították az államháztartási, közgazdász és a vámigazgatási közgazdász szakirányú képzéseket.
Minőségileg újat és szakmailag előrelépést jelentett, hogy az iskola bekapcsolódott az akkreditált iskola rendszerű felsőfokú képzésbe. A két éves képzés végén a hallgatók felsőfokú szakképesítést kaptak. A felsőfokú képzés Gyomaendrődön folyt, jórészt a helyi tanárok segítségével, de a képzést a főiskolák irányították.

2000. július 1-jével megváltozott az iskola fenntartója, így az intézmény a városi önkormányzattól átkerült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.

Az ezt követő időszakra a folyamatos változás volt a jellemző. Előbb a TISZK, majd a Klik irányítása mellett működött az intézmény.

Az iskola 2013. augusztus elsején nyerte vissza függetlenségét. A 2013/2014-es tanévet már Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolaként kezdte meg a régi Bethlentől megszokott lendülettel. A következő tanévre már tisztázott feltételeket, biztonságos körülményeket és érdekes, használható képzéseket ajánlhatunk a minket választó diákoknak és szüleiknek. A választható szakmák alkalmazkodnak az iskola hagyományaihoz és a környezet igényeihez, valamint az iskolát újra szárnyai alá vevő régi-új fenntartó, a Vidékfejlesztési Minisztérium elvárásaihoz.

A meghirdetett szakmákat képzett szaktanárok keze alatt, jól felszerelt tanműhelyekben, tankonyhán és tangazdaságban sajátíthatják el a tanulók. Emellett lehetőség van „T” kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítvány megszerzésére is, amely felér egy plusz szakmával. Iskolánk az Erasmus+ programnak köszönhetően kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy tanulóink rendszeresen részt vegyenek külföldi – franciaországi, lengyelországi és olaszországi – szakmai gyakorlatokon. Az iskola maga is fogad külföldi cseregyakorlatra tanulókat.

A helybeli diákoknak és szüleiknek az iskola és a tanári kar ismertsége, a felkínált szakok sokfélesége lehet fontos szempont a választásnál, s nem utolsósorban az, hogy a gyermek helyben, a szülő szeme előtt marad. Azonban a vidéki diákokat sem kell félteni, hiszen az iskola kollégiuma nem csak szállást, étkezést, szervezett programokat biztosít, de személyre szabott odafigyelést is minden egyes diákra, amely a szülőkkel való közvetlen kapcsolattartás által hatékonyan, biztonságosan neveli és óvja a bentlakókat.

Végzett diákjaink életútja

Most indított cikksorozatunk keretében a Bethlenben végzett diákok életútját mutatjuk be.

TANÁRAINK

Tanári karunk tagjai

DAVIDOVICS LÁSZLÓ
Intézményvezető

VARJÚNÉ KOVÁCS EDIT

Általános intézményvezető helyettes

MUNKÁCSINÉ FEKETE MARIANNA

Szakmai intézményvezető helyettes

CZIKKELY KATALIN
Gyakorlati oktatásvezető

DAVIDOVICS ANGÉLA

Közismereti munkaközösség-vezető

MOLNÁR ANDREA
osztályfőnöki munkaközösség-vezető

BERE JÓZSEF

matematika - fizika tanár

BULA TERÉZ
művelődésszervező, könyvtár szak

CSIZMADIA ANITA

angol-orosz tanár

FARKAS VIKTÓRIA
mezőgazdasági mérnök, mérnöktanár

FEKETE LAJOS RÓBERT

kémia tanár

FEKÉCSNÉ BOTOS EMESE
történelem tanár

FITOSNÉ DR. HORNOK MÁRIA
agrármérnök, német szakfordító, mérnöktanár

GÁL IMRE

kémia tanár

agrármérnök, takarmányozási szakmérnök, mérnöktanár

HORNOK LÁSZLÓ
mezőgazdasági gépészmérnök, mérnöktanár

KEREKINÉ NÁNDORI ANITA
magyar nyelv és irodalom tanár, német tanár, turizmus szak

JENEI GYÖNGYI

iskolatitkár

KALMÁRNÉ TALLÁR MÁRIA
élelmiszertechnológus mérnök, mérnöktanár

KARIKÁSNÉ MÉSZÁROS TÍMEA

agrármérnök, német szakfordító, mérnöktanár

KOZSUCH NIKOLETT

német tanár

KÉRI ROLAND

testnevelés

KOCSIS EDIT

szakoktató

KOMÓCZI KRISZTINA

francia-olasz tanár

KRUCHIÓNÉ HUNYA ADRIENN

történelem földrajz tanár

KURILLÁNÉ FRANKÓ ANNA

testnevelés gyógytestnevelés

MOLNÁR ISTVÁN TAMÁS

történelem tanár, kollégiumi nevelő

MAKOVICZKI ANDRÁS

agrármérnök

MÁTÉ LAJOS

agrármérnök, mérnöktanár

TÍMÁR ATTILA

mesterszakács, turizmus-vendéglátás szakos közgazdász

TÖLCSÉR ZOLTÁN

környezetgazdálkodási agrármérnök, növényvédelmi szakmérnök, agrár-mérnöktanár

LENGYEL TIBOR

rendszergazda

VASZKÓ PIROSKA

mezőgazdasági szakoktató

WERB JÓZSEFNÉ

kollégiumi nevelőtanár, mérnöktanár